Φαρακούκης, Νικόλαος του Ιωάννη

Σπούδασε μηχανολόγος στο ΕΜΠ από όπου αποφοίτησε το 1899. Από το 1899 έως το 1915 εργάστηκε ως διευθυντής του τεχνικού γραφείου, μηχανουργείου και ναυπηγείου "Βασιλειάδης". Από το 1915 κι έπειτα ήταν ιδιοκτήτης και συνδιευθυντής του μηχανουργείου «Ερμής» στον Πειραιά. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', 1934 σελ 365)....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1899
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Φορείς εργασίας:
Επιχειρηματική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας: