Συνοδινός, Αντώνιος Δ., -1932

Σπούδασε μηχανουργία στο Σχολείο των Τεχνών κατά τα έτη 1866-1870 και βραβεύτηκε επανειλημμένα. Διορίστηκε εργοστασιάρχης του Σιδηρουργικού εργοστασίου και διδάσκαλος των Τεχνικών Σχεδιάσεων στο Σχολείο των Τεχνών. Διατήρησε τη θέση του μέχρι το 1895, οπότε και παραιτήθηκε. Παράλληλα με την προσφορά του στο Πολυτεχνείο, εργαζόταν σαν ελεύθερος επαγγελματίας...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Σχολείο των Τεχνών Μηχανουργική Σχολή Αθήνα Ελλάδα 1870
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου / Κώστα Η. Μπίρη , Αθήναι: ΕΜΠ, 1957
Φορείς εργασίας:
Επιχειρηματική δραστηριότητα:
Κοινωνική δραστηριότητα:
Βιογραφικά στοιχεία:Σπούδασε μηχανουργία στο Σχολείο των Τεχνών κατά τα έτη 1866-1870 και βραβεύτηκε επανειλημμένα. Διορίστηκε εργοστασιάρχης του Σιδηρουργικού εργοστασίου και διδάσκαλος των Τεχνικών Σχεδιάσεων στο Σχολείο των Τεχνών. Διατήρησε τη θέση του μέχρι το 1895, οπότε και παραιτήθηκε. Παράλληλα με την προσφορά του στο Πολυτεχνείο, εργαζόταν σαν ελεύθερος επαγγελματίας, όντας ένας από τους ικανότερους μηχανολόγους της εποχής του. Χρημάτισε διευθυντής του σχεδιαστηρίου των ναυπηγείων Βασιλειάδου. Αφού παραιτήθηκε από τη θέση του στο Πολυτεχνείο, εγκατέστησε αλευρόμυλο στην Ερέτρια, στην οποία παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του. Ελαβε μέρος με διάφορα σχέδιά του στη Διεθνή Έκθεση του 1900 στο Παρίσι και βραβεύτηκε με χάλκινο μετάλλιο. Πέθανε το 1932. (Πηγή: Μπίρης 1957, σελ 526)