Συνοδινός, Αντώνιος Δ., -1932

Σπούδασε μηχανουργία στο Σχολείο των Τεχνών κατά τα έτη 1866-1870 και βραβεύτηκε επανειλημμένα. Διορίστηκε εργοστασιάρχης του Σιδηρουργικού εργοστασίου και διδάσκαλος των Τεχνικών Σχεδιάσεων στο Σχολείο των Τεχνών. Διατήρησε τη θέση του μέχρι το 1895, οπότε και παραιτήθηκε. Παράλληλα με την προσφορά του στο Πολυτεχνείο, εργαζόταν σαν ελεύθερος επαγγελματίας...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Σχολείο των Τεχνών Μηχανουργική Σχολή Αθήνα Ελλάδα 1870
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου / Κώστα Η. Μπίρη , Αθήναι: ΕΜΠ, 1957
Φορείς εργασίας:
Επιχειρηματική δραστηριότητα:
Κοινωνική δραστηριότητα: