Τριανταφυλλίδης, Νικόλαος, 1858-1926

Γεννήθηκε στο Βουκουρέστι το 1858 και πέθανε τον Ιανουάριο του 1926. Εκπαιδεύτηκε ως αρχιτέκτων και ως πολιτικός μηχανικός στο Πολυτεχνείο της Δρέσδης. Ερχόμενος στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, διορίστηκε στην υπηρεσία των Δημοσίων Έργων, από την οποία αποσύρθηκε φέροντας το βαθμό του νομομηχανικού. Τον Ιούλιο του 1904 διορίστηκε καθηγητής τ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Πολυτεχνείο Δρέσδης Δρέσδη Γερμανία
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου / Κώστα Η. Μπίρη , Αθήναι: ΕΜΠ, 1957
Δημοσιεύσεις:Η ανακαίνισις της γραμμής του σιδηροδρόμου Αθηνών - Πειραιώς
Επί του ζητήματος της υδρεύσεως των Αθηνών
Εκθεσις περί διοχετεύσεως των υδάτων των εν Ν. Φαλήρω εργοστασίων
Φορείς εργασίας:
Περιοχή γέννησης:
Διαδίκτυο:Η ανακαίνισις της γραμμής του σιδηροδρόμου Αθηνών - Πειραιώς
Επί του ζητήματος της υδρεύσεως των Αθηνών
Εκθεσις περί διοχετεύσεως των υδάτων των εν Ν. Φαλήρω εργοστασίων
Βιογραφικά στοιχεία:Γεννήθηκε στο Βουκουρέστι το 1858 και πέθανε τον Ιανουάριο του 1926. Εκπαιδεύτηκε ως αρχιτέκτων και ως πολιτικός μηχανικός στο Πολυτεχνείο της Δρέσδης. Ερχόμενος στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, διορίστηκε στην υπηρεσία των Δημοσίων Έργων, από την οποία αποσύρθηκε φέροντας το βαθμό του νομομηχανικού. Τον Ιούλιο του 1904 διορίστηκε καθηγητής της Γεφυροποιίας και της Οδοποιίας στο Σχολείο των Βιομηχάνων Τεχνών. Τον Αύγουστο του 1910 διορίστηκε διευθυντής του Πολυτεχνείου, παραιτήθηκε ωστόσο από τη θέση αυτή τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Τον Νοέμβριο του 1917, μετά από μεταρρύθμιση των εδρών, διορίστηκε καθηγητής της Οδοποιίας και της Σιδηροδρομικής. Τον Φεβρουάριο του 1921 απολύθηκε, μαζί με άλλους καθηγητές, για πολιτικούς λόγους, ενώ διορίστηκε ξανά καθηγητής Οδοποιίας, Σηράγγων και Εκμεταλλεύσεως Σιδηροδρόμων τον Νοέμβριο του 1923. Δίδαξε μέχρι το θάνατό του. Συνέγραψε αξιόλογα διδακτικά βιβλία Οδοποιίας, Χωματουργίας και άλλα. (Πηγή: Μπίρης 1957, σελ 537)