Κομνηνός, Θεόδωρος του Χατζή, 1807-1883

Αξιωματικός του Μηχανικού, από τους ικανότερους της Οθωνικής περιόδου. Γεννήθηκε το 1807 στην Κωνσταντινούπολη και ήταν γιος του αρχιτέκτονα Χατζή Κομνηνού-κάλφα, ο οποίος ανοικοδόμησε το Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, μετά τον εμπρησμό του 1808. Κατά την έκρηξη της Επανάστασης του 1821, ο πατέρας του απαγχονίστηκε από τους Τούρκους μαζί με τον Πατριάρχη...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου / Κώστα Η. Μπίρη , Αθήναι: ΕΜΠ, 1957
Φορείς εργασίας:
Περιοχή γέννησης:
Βιογραφικά στοιχεία:Αξιωματικός του Μηχανικού, από τους ικανότερους της Οθωνικής περιόδου. Γεννήθηκε το 1807 στην Κωνσταντινούπολη και ήταν γιος του αρχιτέκτονα Χατζή Κομνηνού-κάλφα, ο οποίος ανοικοδόμησε το Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, μετά τον εμπρησμό του 1808. Κατά την έκρηξη της Επανάστασης του 1821, ο πατέρας του απαγχονίστηκε από τους Τούρκους μαζί με τον Πατριάρχη Γρηγόριο Ε' και άλλους Φιλικούς και η οικογένειά του κατέφυγε στην Πάδοβα. Πέθανε το 1883 φέροντας το βαθμό του ταγματάρχη. Στη Πάδοβα ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του και στη συνέχεια σπούδασε τη στρατιωτική τέχνη στο Παρίσι. (Πηγή: Μπίρης, 1957, σελ. 486-487, βιογραφικές σημειώσεις). Το 1836 υπηρέτησε ως ανθυπολοχαγός του Μηχανικού σε εφεδρεία, στη γραμματεία Εσωτερικών. (Πηγή: Από ονομαστικό κατάλογο υπηρετούντων στο μηχανικό το 1836. Γ.Α.Κ., Υπουργείο Στρατιωτικών, ΜΓΙΙ1,Φ.29. Δημήτρης Αρ.Μαλεσης, Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΟΘΩΝΙΚΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ (1833-1843) Διδακτορική διατριβή, Αθήνα 1992). Το 1837 διορίστηκε στο Πολυτεχνείο διδάσκαλος των Μαθηματικών (Πρακτική Αριθμητική και Στοιχειώδη Γεωμετρία) και της Μηχανικής Το 1840 δίδαξε και αρχιτεκτονική. Ο Κομνηνός συνεχίζει να διδάσκει στο Πολυτεχνείο και μετά τη μεταρρύθμιση της 22ας Οκτωβρίου 1843. Για τα επόμενα χρόνια δίδαξε Μαθηματικά και Γεωμετρία μέχρι το 1854. Σε αναφορά που υπέβαλε ο Τσέντνερ, το Δεκέμβριο του 1840 στο Υπουργείο, περιγράφοντας την όλη κατάσταση της οργάνωσης που προέβλεπε για τη λειτουργία του Σχολείου, βλέπουμε ξανά το όνομα του Κομνηνού ως διδασκάλου Μαθηματικών στο Σχολείο των Κυριακών. Επίσης, ο Τσέντνερ προέβλεπε ότι ο Κομνηνός θα δίδασκε "Πρακτική Γεωμετρία", αυτό που σήμερα ονομάζουμε Τοπογραφία. Στην ίδια αναφορά, ο Τσέντνερ προσθέτει ότι τα Μαθηματικά και την Παραστατική Γεωμετρία δέχονται να διδάξουν τόσο ο Λωράν, όσο και ο Κομνηνός. Ωστόσο δεν γνωρίζουμε εάν και κατά πόσο έγιναν δεκτές από το Υπουργείο οι υποδείξεις του Τσέντνερ ως προς συγκρότηση των μαθημάτων και του διδακτικού προσωπικού. (Πηγή: Μπίρης, 1957, σελ. 486-487, βιογραφικές σημειώσεις).