Βλάσσης, Λεωνίδας, 1828-

Γεννήθηκε το 1828, στο Ναύπλιο. Σπούδασε στη Σχολή Ευελπίδων και στη συνέχεια πήγε για μετεκπαίδευση στη Γαλλία. (Πηγή: Γιάννης Αντωνίου, Οι Έλληνες Μηχανικοί, Θεσμοί και Ιδέες 1900-1940, σελ 123.) Εργάστηκε ως Αξιωματικός του Μηχανικού (Πηγή: Μπίρης 1957, σελ 110) και ως Γενικός Επιθεωρητής Δημοσίων Εργων (Πηγή: Αρχιμήδης, παράρτημα Μαρτίου 1907). Το 1862,...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Αθήνα Ελλάδα
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Οι Ελληνες μηχανικοί θεσμοί και ιδέες : 1900-1940 διδακτορική διατριβή / Γιάννη Αντωνίου , Αθήνα: 2004
Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου / Κώστα Η. Μπίρη , Αθήναι: ΕΜΠ, 1957
Φορείς εργασίας:
Τόποι δραστηριότητας:
Περιοχή γέννησης:
Βιογραφικά στοιχεία:Γεννήθηκε το 1828, στο Ναύπλιο. Σπούδασε στη Σχολή Ευελπίδων και στη συνέχεια πήγε για μετεκπαίδευση στη Γαλλία. (Πηγή: Γιάννης Αντωνίου, Οι Έλληνες Μηχανικοί, Θεσμοί και Ιδέες 1900-1940, σελ 123.) Εργάστηκε ως Αξιωματικός του Μηχανικού (Πηγή: Μπίρης 1957, σελ 110) και ως Γενικός Επιθεωρητής Δημοσίων Εργων (Πηγή: Αρχιμήδης, παράρτημα Μαρτίου 1907). Το 1862, λίγες μέρες πριν από την έξωση του Όθωνα, του ανατέθηκε η διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικομαθηματικής στο Πολυτεχνείο. Αντικατέστησε τον Βασίλειο Λάκωνος. Μέσω θεσπίσματος της Προσωρινής Κυβέρνησης απολύθηκε την 1η Μαρτίου 1863 από το Πολυτεχνείο, για εγκατάλειψη θέσης. (Πηγή: Μπίρης 1957, σελ 162.). Το 1878 ήταν ο πρώτος διορισμένος νομομηχανικός στη νεοσύστατη υπηρεσία Δημοσίων Έργων. Το 1882 ως επιθεωρητής δημοσίων έργων εστάλη στη Γαλλία στα πλαίσια συγκρότησης αποστολής μηχανικών δημοσίων έργων. Από το 1885 έως το 1886 ανέλαβε Διευθυντής Δημοσίων Εργων. (Πηγή: Μπίρης, 1957, σελ. 110, 162, 500)