Τζελέπης, Παναγιώτης του Νικολάου

Σπούδασε αρχιτέκτονας στην Εcole Speciale dArchitecture στο Παρίσι. Εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', σελ. 349)

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Ecole Speciale d' Architecture Παρίσι
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Επιχειρηματική δραστηριότητα: