Μοστράς, Σπ.

Αποφοίτησε από τη Σχολή των Ευελπίδων στη δεκαετία του 1850, στάλθηκε στη Γαλλία με υποτροφία του Ελληνικού κράτους, όπου σπούδασε στην Ecole Polytechnique και σε άλλα τεχνολογικά ιδρύματα. (Πηγή: Γιάννης Αντωνίου, Οι Έλληνες Μηχανικοί, Θεσμοί και Ιδέες 1900-1940, σελ 123.)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ιδρύματα αποφοίτησης: Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Αθήνα Ελλάδα, Ecole Polytechnique Γαλλία
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Οι Ελληνες μηχανικοί θεσμοί και ιδέες : 1900-1940 διδακτορική διατριβή / Γιάννη Αντωνίου , Αθήνα: 2004
Βιογραφικά στοιχεία:Αποφοίτησε από τη Σχολή των Ευελπίδων στη δεκαετία του 1850, στάλθηκε στη Γαλλία με υποτροφία του Ελληνικού κράτους, όπου σπούδασε στην Ecole Polytechnique και σε άλλα τεχνολογικά ιδρύματα. (Πηγή: Γιάννης Αντωνίου, Οι Έλληνες Μηχανικοί, Θεσμοί και Ιδέες 1900-1940, σελ 123.)