Φιλάρετος, Κλεισθένης του Γεωργίου

Σπούδασε χημικός μηχανικός στο Universite-Institut Chimique, Nancy,Γαλλία, από όπου αποφοίτησε το 1906. Εργάστηκε ως μηχανικός σε μεταλλουργικά εργοστάσια των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης εργάστηκε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ως Γενικός Επιθεωρητής. Για ένα διάστημα εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος ΒΉ, 1934, σελ. 367). Ανέλαβε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Universite-Institut Chimique Nancy, Γαλλία 1906
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία / Χριστίνα Αγριαντώνη
Δημοσιεύσεις:Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι βιομηχανίας προς παραγωγήν χυτοσιδήρου και χάλυβος
Φορείς εργασίας:
Επιχειρηματική δραστηριότητα: