Φιλάρετος, Κλεισθένης του Γεωργίου

Σπούδασε χημικός μηχανικός στο Universite-Institut Chimique, Nancy,Γαλλία, από όπου αποφοίτησε το 1906. Εργάστηκε ως μηχανικός σε μεταλλουργικά εργοστάσια των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης εργάστηκε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ως Γενικός Επιθεωρητής. Για ένα διάστημα εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος ΒΉ, 1934, σελ. 367). Ανέλαβε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Universite-Institut Chimique Nancy, Γαλλία 1906
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία / Χριστίνα Αγριαντώνη
Δημοσιεύσεις:Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι βιομηχανίας προς παραγωγήν χυτοσιδήρου και χάλυβος
Φορείς εργασίας:
Επιχειρηματική δραστηριότητα:
Βιογραφικά στοιχεία:Σπούδασε χημικός μηχανικός στο Universite-Institut Chimique, Nancy,Γαλλία, από όπου αποφοίτησε το 1906. Εργάστηκε ως μηχανικός σε μεταλλουργικά εργοστάσια των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης εργάστηκε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ως Γενικός Επιθεωρητής. Για ένα διάστημα εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος ΒΉ, 1934, σελ. 367). Ανέλαβε διευθυντής του περιοδικού «Εργα», υπό την άμεση καθώς φαίνεται επιρροή του Κανελλόπουλου. Συμμετείχε ατομικώς ως μέτοχος της Ανωνύμου Εταιρίας Τεχνικών Εκδόσεων "Έργα". (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', 1934 σελ 367 και Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι μηχανικοί και η βιομηχανία, σελ 272). Σύμφωνα με τον Δ.Τσούγκο, ο Φιλάρετος "ανήρτησε [στα γραφεία της εταιρίας Έργα] την εικόνα του Κανελλόπουλου" και γι αυτόν "η ηθική και υλική υποστήριξις του Κανελλόπουλου είχε εντελώς ξεχωριστόν χαρακτήρα". (Πηγή: Δ.Τσούγκος, Οι οικονομικοί μας ηγέται, Αθήνα 1932, σελ 44-45, από υποσημ. υπαριθ. 15 στο Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι μηχανικοί και η βιομηχανία). Πριν αναλάβει διευθυντικά καθήκοντα στα Έργα, αρθογραφούσε στη Βιομηχανική και Βιοτεχνική Επιθεώρηση του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και Βιοτεχνών (ΣΕΒΒ). Έχοντας σπουδάσει στην Γαλλία εμπνεόταν από το παράδειγμα της γαλλικής Societe de Chimie industrielle και του περιοδικού της Chimie et Industrie. (Πηγή: Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι μηχανικοί και η βιομηχανία, σελ 273 [Βλ. σχετικά "Το 7ον Συνέδριον της Βιομηχανικής Χημείας εν Παρισίοις και οι Έλληνες χημικοί" Έργα, τευχ. 58, 30/10/1927]). Μετά τη διακοπή της έκδοσης του περιοδικού Έργα (1932) η Α.Ε. "Έργα" θα εκδώσει το περιοδικό Πολιτισμός με αρχισυντάκτη και πάλι τον Κλ. Φιλάρετο. Το 1914 ο Φιλάρετος μεμφόταν τους βιομηχάνους για τους χαμηλούς μισθούς που πρότειναν σε μηχανικούς με σπουδές στο εξωτερικό. (Πηγή: Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι μηχανικοί και η βιομηχανία, σελ 209 και υποσημ. 18)