Σκαλιστήρης, Δημήτριος Μ., 1815-1883

Γεννήθηκε το 1815 στην Τρίπολη και πέθανε τον Απρίλιο του 1883. Απoφοίτησε από τη Στρατιωτική σχολή των Ευελπίδων ως αξιωματικός του Μηχανικού. Συμπλήρωσε τις σπουδές του στην Εcole des Ponts et Chaussees στο Παρίσι. Το 1851 εμφανίζεται ως υπότροφος του Πολυτεχνείου. Το 1846, αφού επιστρέφει από το Παρίσι, διορίζεται καθηγητής της Γεφυροποιµιας στη σχολή των...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ιδρύματα αποφοίτησης: Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Αθήνα Ελλάδα, Ecole Nationale des Ponts et Chaussees Παρίσι Γαλλία
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου / Κώστα Η. Μπίρη , Αθήναι: ΕΜΠ, 1957
Οι Ελληνες μηχανικοί θεσμοί και ιδέες : 1900-1940 διδακτορική διατριβή / Γιάννη Αντωνίου , Αθήνα: 2004
Μεγάλα τεχνικά έργα στην Ελλάδα : τέλη 19ου- αρχές 20ου αιώνα / Βάσιας Τσοκόπουλος , Αθήνα: Καστανιώτης, 1999
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Τόποι δραστηριότητας:
Περιοχή γέννησης:
Κατηγορίες Έργων:Εργα Οδοποιίας