Χαριτάκης, Θεμιστοκλής του Παναγιώτου

Σπούδασε μεταλλειολόγος μηχανικός στο Εcole Nationale Superieure des Mines, στο Παρίσι, από όπου αποφοίτησε το 1910. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος ΒΉ, σελ. 378-379). Σπούδασε κοντά στον Henry Le Chatelier, επίσης μεταλλειολόγο και ηγετική φυσιογνωμία του ταιηλορισμού στη Γαλλία. Υπήρξε εισηγητής -μέσω Γαλλίας- του ταιηλορισμού στην Ελλάδα, ενώ δημοσίευσε άρθρα εν...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Ecole Nationale Superieure des Mines Παρίσι Γαλλία 1910
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία / Χριστίνα Αγριαντώνη
Δημοσιεύσεις:Το μεταλλευτικόν και λιγνιτικόν ζήτημα και ο τεχνικός και βιομηχανικός εξοπλισμός της χώρας
Μια επίσκεψις εις τας μηχανικάς εγκαταστάσεις της γαλλικής εταιρείας μεταλλείων Λαυρίου
Η ψυχρά άσφαλτος και αι εφαρμογαί αυτής εν Ελλάδι
Η ρύθμισης της κυκλοφορίας εν Αθήναις διά καταφυγίων
Το εν Παρισιοις Δ' Διεθνές Συνέδριον της Επιστημονικής Οργάνωσης της Εργασίας (ΕΟΕ)
Η εν τη βιομηχανία διοίκησις και γενικότεραι εφαρμογαί αυτής κατά τον H. Fayol
Φορδισμός. Αι ιδέαι του Henry Ford περί διοργανώσεως της βιομηχανίας
Φορείς εργασίας:
Επιχειρηματική δραστηριότητα:
Κοινωνική δραστηριότητα:
LEADER 07407crm0a2200301 4500
001 10000190
003 ACA
005 20070827133143.0
100 |a 20070822d y0grey0105 ga 
200 1 |a Χαριτάκης, Θεμιστοκλής του Παναγιώτου 
330 |a Σπούδασε μεταλλειολόγος μηχανικός στο Εcole Nationale Superieure des Mines, στο Παρίσι, από όπου αποφοίτησε το 1910. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος ΒΉ, σελ. 378-379). Σπούδασε κοντά στον Henry Le Chatelier, επίσης μεταλλειολόγο και ηγετική φυσιογνωμία του ταιηλορισμού στη Γαλλία. Υπήρξε εισηγητής -μέσω Γαλλίας- του ταιηλορισμού στην Ελλάδα, ενώ δημοσίευσε άρθρα ενημερωτικού χαρακτήρα για την ΕΟΕ [Επιστημονική Οργάνωση της Εργασίας] στα Έργα και σε άλλα περιοδικά. Δε φαίνεται να ασχολήθηκε ποτέ με την πρακτική εφαρμογή του ταιηλορισμού στη βιομηχανία. Εργάστηκε ως τεχνικός σύμβουλος του ΤΕΕ. Επίσης το 1931 διετέλεσε μέλος της Δ. Ε. του ΤΕΕ. Την ίδια χρονιά, προφανώς με προτροπή του Χαριτάκη, το Τεχνικό Επιμελητήριο σύστησε μια "Επιτροπή επιστημονικής οργανώσεως της εργασίας", η οποία, όμως, φαίνεται ότι ασχολήθηκε κυρίως με την προτυποποίηση. Εργάστηκε και ως σύμβουλος μηχανικός. Σε διαφήμιση της εποχής ο Θ. Χαριτάκης εμφανίζεται ως Σύμβουλος μηχανικός οργανώσεως, αντιπρόσωπος στην Ελλάδα του οίκου Wallace Clark & CIE, o οποίος ευαγγελιζόταν την "Ευδοκίμηση των επιχειρήσεων" μέσω "συστηματικού 'Planning' ". (Πηγή: Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι μηχανικοί και η βιομηχανία, σελ 280). Διετέλεσε Υφηγητής "εφηρμοσμένης πολιτικής οικονομίας" στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος ΒΉ, σελ. 378-379). Υπήρξε ο πρώτος καθηγητής του αντικειμένου ΕΟΕ στην Ελλάδα. Επίσης υπήρξε Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημονικής Οργάνωσης της Εργασίας, η οποία ιδρύθηκε το 1836. (Πηγή: Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι μηχανικοί και η βιομηχανία, σελ 280). To 1924 o Χαριτάκης μετέφρασε το έργο του H.Fayol, πρώτα στο περιοδικό Αρχείον Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και έπειτα σε ανάτυπο με τίτλο «Η εν τη βιομηχανία διοίκησις και γενικώτεραι εφαρμογαί αυτής κατά τον Η. Fayol» υπό Θ. Χαριτάκη, Μ.Μαντζαβελάκη, Αθήνα 1924. (Πηγή: Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι μηχανικοί και η βιομηχανία. υποσημ. 56). Στις 15 Ιανουαρίου 1930 δημοσίευσε στο περιοδικό «Εργα», τεύχ. 111 ένα άρθρο με τίτλο "Το εν Παρισίοις Δ' Διεθνές Συνέδριον της Επιστ. Όργ. Της Εργ. (ΕΟΕ)". Σε αυτό το άρθρο του Χαριτάκη οι μηχανικοί παρουσιάζονται ως κοινωνικοί διαιτητές, ως "καλοί οδηγοί των ανθρώπων" που πρέπει και μπορούν να "λύσουν το κοινωνικόν ζήτημα". Επίσης δημοσίευσε το "Η εν τη βιομηχανία διοίκησις και γενικώτεραι εφαρμογαί αυτής κατά τον Η. Fayol", ΑΟΚΕ, τ.4 (1924), τεύχ. Α'., καθώς και το "Φορδισμός. Αι ιδέαι του Henry Ford περί διοργανώσεως της βιομηχανίας", ΑΟΚΕ, τ. 5 (1925), τεύχ.Α'. (Πηγή: Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι μηχανικοί και η βιομηχανία.σελ. 284, υποσημ. 43) 
600 1 |a Χαριτάκης  |b Θεμιστοκλής του Παναγιώτου 
608 |a Μεταλλειολόγος Μηχανικός 
601 0 2 |a Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών  |t Υφηγητής 
601 0 2 |a Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος  |t Τεχνικός Σύμβουλος 
611 |a Οικος "Wallace Clark & CIE  |t Αντιπρόσωπος 
612 |a ΤΕΕ  |t Μέλος Δ. Ε.  |z 1931 
710 0 2 |a Ecole Nationale Superieure des Mines  |e Παρίσι  |p Γαλλία  |f 1910 
461 1 |a Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος  |f επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου   |u Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937  |z 620.005 Τ 
461 1 |a Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία  |f Χριστίνα Αγριαντώνη 
463 1 |a Το μεταλλευτικόν και λιγνιτικόν ζήτημα και ο τεχνικός και βιομηχανικός εξοπλισμός της χώρας  |f υπό Θεμ. Χαριτάκη  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 15 Αυγούστου 1932  |v έτ. Α', τ. 2, τεύχ. 16  |w σ. 822-826 
463 1 |a Μια επίσκεψις εις τας μηχανικάς εγκαταστάσεις της γαλλικής εταιρείας μεταλλείων Λαυρίου  |f υπό Θεμ. Χαριτάκη  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 15 Σεπτεμβρίου 1934  |v έτ. Γ', τ. 6, τεύχ. 66  |w σ. 815-820 
463 1 |a Η ψυχρά άσφαλτος και αι εφαρμογαί αυτής εν Ελλάδι  |f υπό Θεμ. Χαριτάκη  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 1 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 1934  |v έτ. Γ', τ. 6, τεύχ. 67-69  |w σ. 994-998 
463 1 |a Η ρύθμισης της κυκλοφορίας εν Αθήναις διά καταφυγίων  |f υπό Θ. Χαριτάκη  |t Εργα  |u 15 Ιουλίου 1928  |v έτ. IV, τεύχ. 75  |w σ. 66-69 
463 1 |a Το εν Παρισιοις Δ' Διεθνές Συνέδριον της Επιστημονικής Οργάνωσης της Εργασίας (ΕΟΕ)  |f Θ. Χαριτάκης  |t Εργα  |v τεύχ. 111 
463 1 |a Η εν τη βιομηχανία διοίκησις και γενικότεραι εφαρμογαί αυτής κατά τον H. Fayol  |f Θ. Χαριτάκης  |t ΑΟΚΕ  |u 1924  |v τ. 4 
463 1 |a Φορδισμός. Αι ιδέαι του Henry Ford περί διοργανώσεως της βιομηχανίας  |f Θ. Χαριτάκης  |t ΑΟΚΕ  |u 1925  |v τ. 5 
801 0 |a GR  |b ΤΕΕ  |c 22/8/2007  |g AACR2