Χατζηκυριάκος, Ανδρέας του Νικολάου

Σπούδασε χημικός μηχανικός στο Eidgenoessische Τechnische Hochschule της Ζυρίχης, από όπου αποφοίτησε το 1899. Διετέλεσε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Εργάστηκε ως γενικός διευθυντής της "Ανωνύμου Γενικής Εταιρίας Τσιμέντων" στην Αθήνα. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος ΒΉ, 1934, σελ. 382). Στην τσιμεντοποιία -όπως και στα λιπάσματα αργότερα- η προσφορά προηγ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Eidgenossische Technische Hochschule Ζυρίχη Ελβετία 1899
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία / Χριστίνα Αγριαντώνη
Φορείς εργασίας:
Κοινωνική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας:
Βιογραφικά στοιχεία:Σπούδασε χημικός μηχανικός στο Eidgenoessische Τechnische Hochschule της Ζυρίχης, από όπου αποφοίτησε το 1899. Διετέλεσε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Εργάστηκε ως γενικός διευθυντής της "Ανωνύμου Γενικής Εταιρίας Τσιμέντων" στην Αθήνα. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος ΒΉ, 1934, σελ. 382). Στην τσιμεντοποιία -όπως και στα λιπάσματα αργότερα- η προσφορά προηγήθηκε της ζήτησης: το πρώτο εργοστάσιο της Ελευσίνας ("Χατζηκυριάκος Ζαχαρίου & Σία", έπειτα "Α.Ε Τιτάν") είχε δυναμικότητα 6000 τόνων, αλλά η ετήσια κατανάλωση στην Ελλάδα δεν ξεπερνούσε τότε τους 2000 τόνους. Η επιχείρηση προώθησε τις κατασκευές από μπετόν αρμέ μέσω της τεχνικής εταιρίας ενός από τους ιδρυτές της ( "Αλέξανδρος Ζαχαρίου & Σία"), 1899 έπειτα "Τέκτων Α.Ε." συμπράττοντας με άλλα εργοστάσια οικοδομικών υλικών που χρησιμοποιούσαν τσιμέντο. (Πηγή: Χριστίνα Αγριαντώνη, Βιομηχανία, σελ 189.)