Χατσόπουλος, Ιωάννης του Δημητρίου

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο ΕΜΠ από όπου αποφοίτησε το 1912. Εργάστηκε ως τακτικός καθηγητής στην έδρα της "παραστατικής και προβολικής γεωμετρίας" του Ε.Μ.Π. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος ΒΉ, 1934, σελ. 384)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1912
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Δημοσιεύσεις:Ευεργέται και δωρηταί
Φορείς εργασίας:
Τόποι δραστηριότητας: