Μανιτάκης, Εμμανουήλ

Παρακολούθησε μαθηματικά, φυσική και χημεία στο Παρίσι και στη συνέχεια στη Στρατιωτική Ακαδημία του Metz. Eπιστρέφοντας στην Ελλάδα εκπαιδεύτηκε επί τω έργω στη Γαλλική αποστολή του Μαιζόν, το 1828-29, και υπήρξε ένας από τους πρώτους αποφοίτους της Σχολής των Ευελπίδων. (Πηγή: Γιάννης Αντωνίου, Οι Έλληνες Μηχανικοί, Θεσμοί και Ιδέες 1900-1940, σελ 123). Δι...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ιδρύματα αποφοίτησης: Στρατιωτική Ακαδημία Metz Παρίσι, Γαλλία, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Αθήνα Ελλάδα
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Οι Ελληνες μηχανικοί θεσμοί και ιδέες : 1900-1940 διδακτορική διατριβή / Γιάννη Αντωνίου , Αθήνα: 2004
Φορείς εργασίας:
Κοινωνική δραστηριότητα: