Μανιτάκης, Εμμανουήλ

Παρακολούθησε μαθηματικά, φυσική και χημεία στο Παρίσι και στη συνέχεια στη Στρατιωτική Ακαδημία του Metz. Eπιστρέφοντας στην Ελλάδα εκπαιδεύτηκε επί τω έργω στη Γαλλική αποστολή του Μαιζόν, το 1828-29, και υπήρξε ένας από τους πρώτους αποφοίτους της Σχολής των Ευελπίδων. (Πηγή: Γιάννης Αντωνίου, Οι Έλληνες Μηχανικοί, Θεσμοί και Ιδέες 1900-1940, σελ 123). Δι...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ιδρύματα αποφοίτησης: Στρατιωτική Ακαδημία Metz Παρίσι, Γαλλία, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Αθήνα Ελλάδα
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Οι Ελληνες μηχανικοί θεσμοί και ιδέες : 1900-1940 διδακτορική διατριβή / Γιάννη Αντωνίου , Αθήνα: 2004
Φορείς εργασίας:
Κοινωνική δραστηριότητα:
Βιογραφικά στοιχεία:Παρακολούθησε μαθηματικά, φυσική και χημεία στο Παρίσι και στη συνέχεια στη Στρατιωτική Ακαδημία του Metz. Eπιστρέφοντας στην Ελλάδα εκπαιδεύτηκε επί τω έργω στη Γαλλική αποστολή του Μαιζόν, το 1828-29, και υπήρξε ένας από τους πρώτους αποφοίτους της Σχολής των Ευελπίδων. (Πηγή: Γιάννης Αντωνίου, Οι Έλληνες Μηχανικοί, Θεσμοί και Ιδέες 1900-1940, σελ 123). Διετέλεσε Διευθυντής του Μηχανικού σώματος, λοχαγός στο βαθμό από το 1836. (Πηγή: Από ονομαστικό κατάλογο υπηρετούντων στο μηχανικό το 1836. Γ.Α.Κ., Υπουργείο Στρατιωτικών, ΜΓΙΙ1,Φ.29. Δημήτρης Αρ.Μαλεσης, Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΟΘΩΝΙΚΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ (1833-1843) Διδακτορική διατριβή, Αθήνα 1992). Στη συνέχεια υπηρέτησε ως λοχαγός του μηχανικού από το 1842. (Πηγή: Κατάλογος των Ελλήνων αξιωματικών μηχανικού το 1842. Εφημερίδα ο "Αιών", 17/4/1842 αρ. 347-348. Δημήτρης Αρ.Μαλεσης, Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΟΘΩΝΙΚΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ (1833-1843) Διδακτορική διατριβή, Αθήνα 1992). Από το 1845 έως το 1867 εργάστηκε ως νομομηχανικός και αργότερα διευθυντής της Υπηρεσίας των δημοσίων Έργων του Υπουργείου των Εσωτερικών. (Πηγή: Γιάννης Αντωνίου, Οι Έλληνες Μηχανικοί, Θεσμοί και Ιδέες 1900-1940, σελ 93 και 123). Αποστρατεύτηκε με το βαθμό του Ταγματάρχη. Επίσης το 1846 έγινε μέλος της «επί της συμπληρώσεως του σχεδίου των Αθηνών επιτροπής». (Πηγή: Μπίρης, 1999, σελ. 83). O Μανιτάκης -έχοντας κάνει στρατιωτικές σπουδές στο Παρίσι- μυήθηκε στο σαινσιμονισμό από τον Gustave dEichthal. Ο Γάλλος σαινσιμονιστής, που αργότερα έγινε μέλος του γραφείου Πολιτικής Οικονομίας με αρμοδιότητα την οργάνωση της ελληνικής οικονομίας, ήρθε στην Ελλάδα το 1832, ύστερα από τη διάλυση της Σαινσιμονικής Εταιρείας, η οποία ακολούθησε της δίκης του αρχηγού της Enfantin. Το 1878 ο Μανιτάκης έγινε μέλος της Επιτροπής για την Εμψύχωση της Βιομηχανίας και το 1880 πρόεδρος. (Πηγή: Γιάννης Αντωνίου, Οι Έλληνες Μηχανικοί, Θεσμοί και Ιδέες 1900-1940, σελ. 93 και 123)