Ζαλοκώστας, Χρήστος

Ηταν συγγενής της οικογένειας Ρετσίνα (Πηγή: Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία, σελ. 279). Το 1932, για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα των οικονομιών και βελτιώσεων στην απόδοση των εργοστασίων, προσελήφθη στην κλωστουφαντουργία του Ρετσίνα στον Πειραιά με μισθό ο Ζαλοκώστας, για να υποδείξει "τροποποιήσεις και προσαρμογές". (Πηγή:...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία / Χριστίνα Αγριαντώνη
Φορείς εργασίας:
Βιογραφικά στοιχεία:Ηταν συγγενής της οικογένειας Ρετσίνα (Πηγή: Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία, σελ. 279). Το 1932, για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα των οικονομιών και βελτιώσεων στην απόδοση των εργοστασίων, προσελήφθη στην κλωστουφαντουργία του Ρετσίνα στον Πειραιά με μισθό ο Ζαλοκώστας, για να υποδείξει "τροποποιήσεις και προσαρμογές". (Πηγή: Αρχείο Ρετσίνα (ΚΝΕ/ΕΙΕ), Πρακτικά Δ. Σ., βιβλίο 2ο, συνεδρίαση 12ης Μαµιου 1932. Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία, υποσημ. 39, σελ. 279). Στην δεκαετία του 1950 ο Ζαλοκώστας διετέλεσε και πρόεδρος του Δ. Σ. της ίδιας εταιρείας (Πηγή: Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία, υποσημ. 39, σελ. 279).