Ανδρεάκος, Γεώργιος

Δημοσίευσε ένα άρθρο στο περιοδικό "Εργα", τεύχ. 150, 30/8/1931. Επίσης δημοσίευσε στα Τεχνικά Χρονικά άρθρο με τίτλο "Η συστηματοποιήσις αλλαχού και παρ' ημίν", 1/7/1932, σελ. 646-655. (Πηγή: Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι μηχανικοί και η βιομηχανία, υποσημ. 44). Στα άρθρα αυτά ο Ανδρεάκος προτείνει τη μετάφραση της "rasionalisation&q...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία / Χριστίνα Αγριαντώνη
Δημοσιεύσεις:Η συστηματοποιήσις αλλαχού και παρ' ημίν
Μια πτυχή του σιδηροδρομικού ζητήματος: η υπηρεσία έλξεως και υλικού των Σ. Ε. Κ.
Διαδίκτυο:Η συστηματοποιήσις αλλαχού και παρ' ημίν
Βιογραφικά στοιχεία:Δημοσίευσε ένα άρθρο στο περιοδικό "Εργα", τεύχ. 150, 30/8/1931. Επίσης δημοσίευσε στα Τεχνικά Χρονικά άρθρο με τίτλο "Η συστηματοποιήσις αλλαχού και παρ' ημίν", 1/7/1932, σελ. 646-655. (Πηγή: Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι μηχανικοί και η βιομηχανία, υποσημ. 44). Στα άρθρα αυτά ο Ανδρεάκος προτείνει τη μετάφραση της "rasionalisation" με τον όρο "συστηματοποίησις". (Πηγή: Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι μηχανικοί και η βιομηχανία, σελ. 281)