Καλκάνης, Δημήτριος

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1908. Από το 1908 έως το 1914 πήγε για συμπληρωματικές σπουδές στο Universite Libre de Bruxelles. Υπήρξε σύμβουλος Δ. Ε. ΤΕΕ. Από το 1918 έως το 1923 εργάστηκε ως μηχανικός Δημοσίων Εργων του Υπουργείο Συγκοινωνίας και Ναυτικών (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β' 1934, σελ.124). Παρουσίασε το μόνο, μέ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ιδρύματα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1908, Universite Libre de Bruxelles Βρυξέλλες, Βέλγιο 1914
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία / Χριστίνα Αγριαντώνη
Δημοσιεύσεις:Η Επιστημονική Οργάνωσις της Εργασίας. Μία προσπάθεια εν Κορίνθω
Ο τεχνικός εξοπλισμός της Ελλάδος: το πανελλήνιον επαγγελματικόν τεχνικόν συνέδριον
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Επιχειρηματική δραστηριότητα: