Καλκάνης, Δημήτριος

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1908. Από το 1908 έως το 1914 πήγε για συμπληρωματικές σπουδές στο Universite Libre de Bruxelles. Υπήρξε σύμβουλος Δ. Ε. ΤΕΕ. Από το 1918 έως το 1923 εργάστηκε ως μηχανικός Δημοσίων Εργων του Υπουργείο Συγκοινωνίας και Ναυτικών (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β' 1934, σελ.124). Παρουσίασε το μόνο, μέ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ιδρύματα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1908, Universite Libre de Bruxelles Βρυξέλλες, Βέλγιο 1914
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία / Χριστίνα Αγριαντώνη
Δημοσιεύσεις:Η Επιστημονική Οργάνωσις της Εργασίας. Μία προσπάθεια εν Κορίνθω
Ο τεχνικός εξοπλισμός της Ελλάδος: το πανελλήνιον επαγγελματικόν τεχνικόν συνέδριον
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Επιχειρηματική δραστηριότητα:
Βιογραφικά στοιχεία:Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1908. Από το 1908 έως το 1914 πήγε για συμπληρωματικές σπουδές στο Universite Libre de Bruxelles. Υπήρξε σύμβουλος Δ. Ε. ΤΕΕ. Από το 1918 έως το 1923 εργάστηκε ως μηχανικός Δημοσίων Εργων του Υπουργείο Συγκοινωνίας και Ναυτικών (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β' 1934, σελ.124). Παρουσίασε το μόνο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον γνωστό, παράδειγμα εφαρμογής ταιηλορικών μεθόδων όχι στη βιομηχανία, αλλά στην οικοδομή. Η εταιρία του Καλκάνη, η "Τεχνική Α.Ε" εργαζόταν το 1930 στην ανοικοδόμηση της Κορίνθου, μετά τον καταστρεπτικό σεισμό του 1928, και το πείραμα έγινε σε συνεργείο κοπής σιδηρού οπλισμού και κατασκευής μπετόν αρμέ, με χρονομέτρηση των εργατών κ.α. Παρόλο που παραδεχόταν ότι ο κατασκευαστικός τομέας δεν προσφερόταν για πλήρη εφαρμογή του συστήματος Ταίηλορ, ισχυριζόταν ότι δύο μήνες μετά την έναρξη της εφαρμογής, η απόδοση αυξήθηκε κατά 22%. Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι μηχανικοί και η βιομηχανία, υποσημ.52. Επίσης από το ίδιο άρθρο σελ 282.) Από το 1923 εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας και εργολήπτης. Ηταν διευθυντής της εταιρείας «Δ. Καλκάνη και Σία». (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β' 1934, σελ.124). Δημοσίευσε στο περιοδικό «Εργα», τεύχ. 144, 30/5/1931, ένα άρθρο με τίτλο "Η Επιστημονική Οργάνωσις της Εργασίας. Μία προσπάθεια εν Κορίνθω". (Πηγή: Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι μηχανικοί και η βιομηχανία, υποσημ. 52). Εκπόνησε τη μελέτη του Ξενοδοχείου King George το 1934. (Πηγή: Φωτ.15 στο Μανόλης Β. Μαρμαράς, Η Αστική Πολυκατοικία της Μεσοπολεμικής Αθήνας).