Αγαπητός, Σπήλιος του Παναγιώτη

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1915. Από το 1915 έως το 1922 υπηρέτησε ως έφεδρος λοχαγός του μηχανικού. Από το 1922 έως το 1925 εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας μελέτες οικοδομικών έργων, ενώ από το 1925 κι έπειτα εργάστηκε ως αρχιμηχανικός της εταιρείας «ΚΑΔΜΟΣ Α. Ε.» (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος ΒΉ, 1934, σελ. 4...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1915
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία / Χριστίνα Αγριαντώνη
Αστική πολυκατοικία της Μεσοπολεμικής Αθήνας : θεσμικό πλαίσιο / Μανόλης Μαρμαράς
Δημοσιεύσεις:Παγκόσμιος διαγωνισμός διά την ανέγερσιν ναού Αγ. Ανδρέου εν Πάτραις
Ο ηλεκτρισμός εν Λομβαρδία
Τεχνική Επιθεώρησις
Τεχνική Επιθεώρησις
Η αεροπλοιία
Εργατικά σπίτια
Το εσωτερικόν συγκοινωνιακόν πρόβλημα κατά την διάρκειαν της κρίσεως
Αι συγκοινωνίαι της Βαλκανικής και αι γέφυραι του Δουνάβεως
Σχέδιον πόλεως και κατοικία: το διεθνές συνέδριον Παρισίων του 1928
Η σιδηροδρομική σύνδεσις Ελλάδος - Ευρώπης: η σιδηρά Εγνατία Οδός και η σύνδεσις Αθηνών - Ρώμης
Φορείς εργασίας:
LEADER 04986nrm0a2200325 4500
001 10000201
003 ACA
005 20070829102134.0
100 |a 20070829d y0grey0105 ga 
200 1 |a Αγαπητός, Σπήλιος του Παναγιώτη 
330 |a Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1915. Από το 1915 έως το 1922 υπηρέτησε ως έφεδρος λοχαγός του μηχανικού. Από το 1922 έως το 1925 εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας μελέτες οικοδομικών έργων, ενώ από το 1925 κι έπειτα εργάστηκε ως αρχιμηχανικός της εταιρείας «ΚΑΔΜΟΣ Α. Ε.» (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος ΒΉ, 1934, σελ. 4). Στάθηκε, μαζί με άλλους μηχανικούς, οικονομολόγους και βιομήχανους, στο πλευρό του πολιτικού -και πρώην αντιβενιζελικού υπουργού- Λουκά Κανακάρη-Ρούφου, όταν ο τελευταίος πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημονικής Οργάνωσης της Εργασίας. (Πηγή: Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι μηχανικοί και η βιομηχανία, σελ 283). Το 1918, αρθρογραφούσε για μια σειρά ζητημάτων που αφορούσαν στην πρωτεύουσα, το συγκοινωνιακό της δίκτυο, το πράσινο, την στέγαση της εργατικής τάξης και την τοποθεσία του στρατιωτικού κέντρου. (Πηγή: Μπίρης, 1999, σελ. 280). Επίσης εκδόθηκε από την Εστία το 1928 το δημοσίευμα του με τίτλο «Πόλις». ((Πηγή: Μανόλης Β. Μαρμαράς, Η Αστική Πολυκατοικία της Μεσοπολεμικής Αθήνας, υποσημ. 84). 
600 1 |a Αγαπητός  |b Σπήλιος του Παναγιώτη 
608 |a Πολιτικός Μηχανικός 
601 0 2 |a Ελληνικός Στρατός.  |b Μηχανικό Σώμα  |t Λοχαγός  |z 1915-1922 
601 0 2 |a Εταιρεία "ΚΑΔΜΟΣ Α.Ε."  |t Αρχιμηχανικός  |z 1925- 
710 0 2 |a ΕΜΠ  |e Αθήνα  |p Ελλάδα  |f 1915 
461 1 |a Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος  |f επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου   |u Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937  |z 620.005 Τ 
461 1 |a Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία  |f Χριστίνα Αγριαντώνη 
461 1 |a Αστική πολυκατοικία της Μεσοπολεμικής Αθήνας  |e θεσμικό πλαίσιο  |f Μανόλης Μαρμαράς  |z 728.314 Μ 
463 1 |a Παγκόσμιος διαγωνισμός διά την ανέγερσιν ναού Αγ. Ανδρέου εν Πάτραις  |f Σπ. Αγαπητός  |t Αρχιμήδης  |u Απρίλιος 1903  |v έτ. Δ', αρ. 12  |w σ. 91-93 
463 1 |a Ο ηλεκτρισμός εν Λομβαρδία  |f Σπ. Αγαπητός  |t Αρχιμήδης  |v έτ. Ε'  |w σ. 37, 43, 70, 81 
463 1 |a Τεχνική Επιθεώρησις  |f Σπ. Αγαπητός  |t Αρχιμήδης  |v έτ. Δ'  |w σ. 23, 38, 47 
463 1 |a Τεχνική Επιθεώρησις  |f Σπ. Αγαπητός  |t Αρχιμήδης  |v έτ. Ε'  |w σ. 40, 72 
463 1 |a Η αεροπλοιία  |f Σπ. Αγαπητός  |t Αρχιμήδης  |v έτ. Θ'  |w σ. 79, 103, 108, 126 
463 1 |a Εργατικά σπίτια  |f Σπ. Αγαπητός  |t Αρχιμήδης  |v έτ. ΙΗ'  |w σ. 81, 89 
463 1 |a Το εσωτερικόν συγκοινωνιακόν πρόβλημα κατά την διάρκειαν της κρίσεως  |f υπό Σπ. Αγαπητού  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 15 Μαρτίου 1932  |v έτ. Α', τ. 1, τεύχ. 6  |w σ. 289-294 
463 1 |a Αι συγκοινωνίαι της Βαλκανικής και αι γέφυραι του Δουνάβεως  |f υπό Σπ. Αγαπητού  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 15 Ιανουαρίου 1935  |v έτ. Δ', τ. 7, τεύχ. 74  |w σ. [51]-64 
463 1 |a Σχέδιον πόλεως και κατοικία: το διεθνές συνέδριον Παρισίων του 1928  |f υπό Σπ. Αγαπητού  |t Εργα  |u 15 Νοεμβρίου 1928  |v έτ. IV, τεύχ. 83  |w σ. 317-321 
463 1 |a Η σιδηροδρομική σύνδεσις Ελλάδος - Ευρώπης: η σιδηρά Εγνατία Οδός και η σύνδεσις Αθηνών - Ρώμης  |f υπό Σπ. Αγαπητού  |t Εργα  |u 30 Νοεμβρίου 1928  |v έτ. IV, τεύχ. 84  |w σ. 337-342 
801 0 |a GR  |b ΤΕΕ  |c 29/8/2007  |g AACR2