Αναγνωστόπουλος, Γεώργιος Ν., 1895-

Γεννήθηκε το 1895 στον Αχλαδόκαμπο του Αργους. Το 1917 αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Το 1925 πήρε το δίπλωμα του ως χημικός μηχανικός από το ΕΜΠ. Κατά το διάστημα 1926-1930 διεύρυνε τις σπουδές του στο Παρίσι, το 1928 πήρε το διδακτορικό του στον τομέα των επιστημών (Docteur des Sciences) στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων. Το 1929 πήρε το δίπλωμ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ιδρύματα αποφοίτησης: Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Αθήνα Ελλάδα 1917, ΕΜΠ Σχολή Χημικών Μηχανικών Ελλάδα 1925, Ecole des Poudres de Paris Παρίσι Γαλλία 1929
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Δημοσιεύσεις:Μεταπολεμικαί προσπάθειαι προς ανακάλυψιν νέων πολεμικών χημικών ουσιών
Αεροπορικαί βόμβαι
Φορείς εργασίας:
Περιοχή γέννησης:
Βιογραφικά στοιχεία:Γεννήθηκε το 1895 στον Αχλαδόκαμπο του Αργους. Το 1917 αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Το 1925 πήρε το δίπλωμα του ως χημικός μηχανικός από το ΕΜΠ. Κατά το διάστημα 1926-1930 διεύρυνε τις σπουδές του στο Παρίσι, το 1928 πήρε το διδακτορικό του στον τομέα των επιστημών (Docteur des Sciences) στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων. Το 1929 πήρε το δίπλωμα ως Στρατιωτικός Μηχανικός των Πυρίτιδων (Ingenieur Militaire des Poudres) στο Ecole des Poudres de Paris. Εργάστηκε ως καθηγητής των πολεμικών αερίων στη Σχολή του Πολέμου και σε διάφορες στρατιωτικές σχολές εφαρμογής. Στις 4/4/1931 διορίστηκε καθηγητής της «Τεχνολογίας των Πολεμικών Αερίων» στο ΕΜΠ. Δίδαξε επίσης Οργανική Χημεία στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και Υπαξιωματικών, καθώς και Ανόργανη Χημεία στη Σχολή Ικάρων. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος ΑΉ, τεύχ. 1, σελ. 111)