Βαθύς, Τρύφων του Ιωάννη

Σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1909. Συνέχισε τις σπουδές του στη Γερμανία στο Technische Hochschule του Μονάχου (έτος αποφοίτησης 1915). Το 1914 εργάστηκε ως μηχανικός στις εγκαταστάσεις Diesel του Πολεμικού Ναυστάθμου. Κατά το διάστημα 1916-1917 ανέλαβε διευθυντής της Ηλεκτρικής Εταιρείας Βόλου. Από το 1917 έως το 1924 εργάσ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ιδρύματα αποφοίτησης: ΕΜΠ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Αθήνα Ελλάδα 1909, Technische Hochschule Μόναχο Γερμανία
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Φορείς εργασίας: