Βαθύς, Τρύφων του Ιωάννη

Σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1909. Συνέχισε τις σπουδές του στη Γερμανία στο Technische Hochschule του Μονάχου (έτος αποφοίτησης 1915). Το 1914 εργάστηκε ως μηχανικός στις εγκαταστάσεις Diesel του Πολεμικού Ναυστάθμου. Κατά το διάστημα 1916-1917 ανέλαβε διευθυντής της Ηλεκτρικής Εταιρείας Βόλου. Από το 1917 έως το 1924 εργάσ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ιδρύματα αποφοίτησης: ΕΜΠ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Αθήνα Ελλάδα 1909, Technische Hochschule Μόναχο Γερμανία
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Φορείς εργασίας:
Βιογραφικά στοιχεία:Σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1909. Συνέχισε τις σπουδές του στη Γερμανία στο Technische Hochschule του Μονάχου (έτος αποφοίτησης 1915). Το 1914 εργάστηκε ως μηχανικός στις εγκαταστάσεις Diesel του Πολεμικού Ναυστάθμου. Κατά το διάστημα 1916-1917 ανέλαβε διευθυντής της Ηλεκτρικής Εταιρείας Βόλου. Από το 1917 έως το 1924 εργάστηκε ως αρχιμηχανικός έλξεως και υλικού στην εταιρεία Τροχιοδρόμων. Από το 1924 έως το 1928 εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας σε ιδιωτικές τεχνικές επιχειρήσεις (μηχανολογικές οικοδομικές). Κατά το διάστημα 1928-1931 ανέλαβε μηχανικός δημοσίων έργων στο Γραφείο Ελέγχου Τεχνικών Εργων και από το 1931 κι έπειτα εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας. Το 1924 και για 6 μήνες ανέλαβε επιμελητής της έδρας Τεχνικής Μηχανικής στο ΕΜΠ (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος ΒΉ, σελ. 31). Το 1934 διετέλεσε διευθυντής του μηχανουργικού εργοστασίου του ΕΜΠ. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος ΑΉ, τεύχ. 1, σελ. 123-124)