Γενίσαρλης, Ιωάννης, 1824-1886

Γεννήθηκε το 1824 και πέθανε το 1886. Αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ως αξιωματικός του Μηχανικού. Το 1865 δίδαξε Χωρομετρία στο Σχολείο των Τεχνών. (Πηγή: Τεχνική Επετηρίς, τόμος ΑΉ, τεύχ. 1, σελ. 151). Σύμφωνα με τον Μπίρη, εργάστηκε ως καθηγητής από το Σεπτέμβριο του 1863 έως το Μάιο του 1871. (Μπίρης, 1957, σελ. 502). Το 1869 συμμετείχε στ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Αθήνα Ελλάδα
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου / Κώστα Η. Μπίρη , Αθήναι: ΕΜΠ, 1957
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα: