Γενίσαρλης, Ιωάννης, 1824-1886

Γεννήθηκε το 1824 και πέθανε το 1886. Αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ως αξιωματικός του Μηχανικού. Το 1865 δίδαξε Χωρομετρία στο Σχολείο των Τεχνών. (Πηγή: Τεχνική Επετηρίς, τόμος ΑΉ, τεύχ. 1, σελ. 151). Σύμφωνα με τον Μπίρη, εργάστηκε ως καθηγητής από το Σεπτέμβριο του 1863 έως το Μάιο του 1871. (Μπίρης, 1957, σελ. 502). Το 1869 συμμετείχε στ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Αθήνα Ελλάδα
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου / Κώστα Η. Μπίρη , Αθήναι: ΕΜΠ, 1957
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Βιογραφικά στοιχεία:Γεννήθηκε το 1824 και πέθανε το 1886. Αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ως αξιωματικός του Μηχανικού. Το 1865 δίδαξε Χωρομετρία στο Σχολείο των Τεχνών. (Πηγή: Τεχνική Επετηρίς, τόμος ΑΉ, τεύχ. 1, σελ. 151). Σύμφωνα με τον Μπίρη, εργάστηκε ως καθηγητής από το Σεπτέμβριο του 1863 έως το Μάιο του 1871. (Μπίρης, 1957, σελ. 502). Το 1869 συμμετείχε στη σύνταξη του ρυμοτομικού σχεδίου των Αθηνών. Το 1871 ασχολήθηκε με τις επισκευές και τις βελτιώσεις του υδρευτικού συστήματος των Αθηνών, καθώς και με τη λειτουργία του της δεξαμενής του Αδριάνειου υδραγωγείου. Από το 1876 έως το 1878 ασχολήθηκε με την κατασκευή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και Λεωφόρου Συγγρού. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ασχολήθηκε με την επέκταση της οδού Βας. Σοφίας προς τους Αμπελοκήπους. (Πηγή: Μπίρης, 1999, σελ. 188, 190, 191). Αποστρατεύτηκε το 1883. (Πηγή: Τεχνική Επετηρίς, τόμος ΑΉ, τεύχ. 1, σελ. 151).