Γαζής, Νικόλαος Ξ., 1850-1911

Γεννήθηκε στο Χρυσό Παρνασσίδος το 1850 και πέθανε στην Αθήνα το 1911. (Πηγή: Μπίρης, 1957, σελ. 523). Σπούδασε μηχανικός στο Σχολείο των Τεχνών. (Πηγή: Τεχνική Επετηρίς, τόμος ΑΉ, τεύχ. 1, σελ. 156). Το Σεπτέμβριο του 1875 συνέχισε τις σπουδές του στη Σχολή Γεφυροποιιών στο Παρίσι, όπου και έλαβε τη Διάκριση του Διπλωματούχου Μηχανικού. Από το Σεπτέμβριο το...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ιδρύματα αποφοίτησης: Σχολείο των Τεχνών Αθήνα Ελλάδα, Σχολή Γεφυροδοποιών Γαλλία
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου / Κώστα Η. Μπίρη , Αθήναι: ΕΜΠ, 1957
Δημοσιεύσεις:Γενική μελέτη περί των πλημμυρών του Λεκανοπεδίου Αθηνών: σχετική της υπ' αριθμ. 17544 από 13 Νοεμβρίου ε. ε. διαταγής του επί των Εσωτερικών Υπουργείου
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Κοινωνική δραστηριότητα:
Περιοχή γέννησης: