Γαζής, Νικόλαος Ξ., 1850-1911

Γεννήθηκε στο Χρυσό Παρνασσίδος το 1850 και πέθανε στην Αθήνα το 1911. (Πηγή: Μπίρης, 1957, σελ. 523). Σπούδασε μηχανικός στο Σχολείο των Τεχνών. (Πηγή: Τεχνική Επετηρίς, τόμος ΑΉ, τεύχ. 1, σελ. 156). Το Σεπτέμβριο του 1875 συνέχισε τις σπουδές του στη Σχολή Γεφυροποιιών στο Παρίσι, όπου και έλαβε τη Διάκριση του Διπλωματούχου Μηχανικού. Από το Σεπτέμβριο το...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ιδρύματα αποφοίτησης: Σχολείο των Τεχνών Αθήνα Ελλάδα, Σχολή Γεφυροδοποιών Γαλλία
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου / Κώστα Η. Μπίρη , Αθήναι: ΕΜΠ, 1957
Δημοσιεύσεις:Γενική μελέτη περί των πλημμυρών του Λεκανοπεδίου Αθηνών: σχετική της υπ' αριθμ. 17544 από 13 Νοεμβρίου ε. ε. διαταγής του επί των Εσωτερικών Υπουργείου
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Κοινωνική δραστηριότητα:
Περιοχή γέννησης:
Βιογραφικά στοιχεία:Γεννήθηκε στο Χρυσό Παρνασσίδος το 1850 και πέθανε στην Αθήνα το 1911. (Πηγή: Μπίρης, 1957, σελ. 523). Σπούδασε μηχανικός στο Σχολείο των Τεχνών. (Πηγή: Τεχνική Επετηρίς, τόμος ΑΉ, τεύχ. 1, σελ. 156). Το Σεπτέμβριο του 1875 συνέχισε τις σπουδές του στη Σχολή Γεφυροποιιών στο Παρίσι, όπου και έλαβε τη Διάκριση του Διπλωματούχου Μηχανικού. Από το Σεπτέμβριο του 1874 έως τον Ιούλιο του 1875 εργάστηκε ως καθηγητής Κινητικής Μηχανικής στο Σχολείο των Τεχνών. Το 1882 διορίστηκε Νομομηχανικός Δημοσίων Εργων. Από τον Οκτώβριο του 1884 έως και το 1887 ήταν καθηγητής Εφαρμοσμένης Μηχανικής και Σιδηροδρομικής στο Σχολείο των Τεχνών και από τον Αύγουστο του 1887 έως τον Αύγουστο του 1888 ήταν καθηγητής Στοιχειώδους και Θεωρητικής Μηχανικής στο Σχολείο Βιομηχάνων Τεχνών. Στη συνέχεια εργάστηκε ως καθηγητής Υδατογραφίας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Τον Αύγουστο του 1888 ανέλαβε την κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών Δυτικής Ελλάδας και Αττικής, όπου παραιτήθηκε το 1906 λόγω ασθένειας. Κατόπιν ανέλαβε Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. Στα τεχνικά του έργα συγκαταλέγονται η οδός Συγγρού, η οδός Τατοµιου, μέρος του Σχεδίου Πόλεως της Αθήνας και τεχνικά έργα στην Ηγεμονία της Σάμου. Δημοσίευσε το «Στοιχειώδης Θεωρητική Μηχανική», μια έκδοση του λιθοτυπογραφείου του Πολυτεχνείου. (Πηγή: Μπίρης, 1957, σελ. 523).