Γονατάς, Δημοσθένης, 1841-1927

Γεννήθηκε στο Μεσολόγγι το 1841 και πέθανε το Μάρτιο του 1927. (Πηγή: Μπίρης, 1957, σελ. 521). Αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ως αξιωματικός του μηχανικού. (Πηγή: Τεχνική Επετηρίς Τόμος Α Τεύχος 1, σελ.156). Στη συνέχεια έκανε συμπληρωματικές σπουδές στη Σχολή Γεφυροποιών στο Παρίσι. (Πηγή: Μπίρης, 1957, σελ. 521). Από το Μάρτιο του 1883 έως τ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ιδρύματα αποφοίτησης: Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Αθήνα Ελλάδα, Σχολή Γεφυροδοποιών Γαλλία
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου / Κώστα Η. Μπίρη , Αθήναι: ΕΜΠ, 1957
Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Φορείς εργασίας:
Κοινωνική δραστηριότητα:
Περιοχή γέννησης: