Γιαλούσης, Σ.

Ηταν μηχανικός του Πολεμικού Ναυτικού. Από το Νοέμβριο του 1874 έως το Νοέμβριο του 1875 διετέλεσε Εργοστασιάρχης του Σιδηρουργικού Εργοστασίου του Σχολείου των Τεχνών, όπου δίδαξε και Μηχανουργία. (Πηγή: Μπίρης, 1957, σελ. 513)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου / Κώστα Η. Μπίρη , Αθήναι: ΕΜΠ, 1957
Φορείς εργασίας: