Γειτονικά κτίσματα στο Κολωνάκι

Παρατηρούμε ότι εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικές τυπολογίες. Η μία τυπολογία μπορεί να διήρκεσε σχετικά λίγο, μία δεκαετία περίπου, αλλά είναι άμεσα συγκρίσιμη με την αλλη, του νεοκλασικισμού, που κάλυψε σχεδόν ένα ολόκληρο αιώνα. Οι δύο αυτές τυπολογίες χαρακτηρίζουν σήμερα μεγάλα τμήματα του τοπίου της Αθήνας...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: Εκπονήθηκαν σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους. Δεκαετία του 1920 και δεκαετία του 1930
Διεύθυνση: Κολωνάκι, Δημοκρίτου 14-16
Πηγή:Μοντέρνα αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Δημήτρης Φιλιππίδης , 2001 ; Αθήνα: Μέλισσα , σελ. 27,28
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες