Οικία Ποταμιάνου

Ο Πικιώνης εδώ ικανοποιεί την διανοητική απαίτηση του χρήστη.Η τυπολογική και μορφολογική αντιμετώπιση του κτιρίου έχει σαφείς επιρροές από την βορειοελλαδίτικη αρχιτεκτονική παράδοση (βλ. Σύγχρονη Ελληνική Αρχιτεκτονική: Αντώνης Κ. Αντωνιάδης). Οι εντυπωσιακές αναφορές στην παράδοση εμπεριέχουν, όμως, τη μοντέρνα λογική των καθαρών μορφών και της ειλικρίνει...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Πικιώνης Δημήτρης
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1954-1957
Διεύθυνση: Αθήνα, Φιλοθέη
Έναρξη κατασκευής: 1954
Πηγή:Σύγχρονη Ελληνική Αρχιτεκτονική / Αντώνης Κ. Αντωνιάδης , 1979 ; Αθήνα: Κ.Καραγκούνης Ε.Π.Ε. , σελ. 55
Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα: Ελλάδα / Σ. Κονταράτος, Wilfried Wang , 2000 ; Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής , σελ. 55-56
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες