Κατοικία με ξενώνα

Η κατοικία αυτή αναφέρεται, με την καθαρά ογκοπλαστική μορφολόγησή της, στις κατοικίες του ελληνικού μεσοπολέμου. Εδώ εφαρμόζεται και το κορμπουζιανό συντακτικό από τους Five Architects. Μεταγενέστερα προσετέθει και η πτέρυγα των ξενώνων, που βασίστηκε στην τυπολογία της μοναστηριακής αυλής, με το εκκλησάκι στο κέντρο της. Το εκκλησάκι αυτό είναι μία αναφορά...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Μανιδάκης Μιχάλης, Χαριτάτος Χάρης
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατσκευή: 19886-1992
Διεύθυνση: Σχοινιάς
Έναρξη κατασκευής: 1986
Πηγή:Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα: Ελλάδα / Σ. Κονταράτος, Wilfried Wang , 2000 ; Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής , σελ.239
BIENNALE νέων ελλήνων αρχιτεκτόνων : A' (7 Δεκεμβρίου 1995 - 7 Ιανουαρίου 1996) / Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, ΥΠΕΧΩΔΕ, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων , 1995 ; Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής , σελ. 40-41
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες