Σχολείο με κατοικία στο Μαρούσι

Δείγμα της επανάστασης που έφερε ο νεοκλασσικισμός στην Ελλάδα.Η πρώτη εμφάνιση του νεοκλασσικισμού στην Ελλάδα είχε σαρωτική επικράρηση και δεν βρήκε ουσιαστική αντίσταση επειδή αντιπροσώπευε τον νεωτερισμό και την πρόοδο, στοιχεία συνυφασμένα με την ελευθερία που είχε μόλις αποκτηθεί....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1871
Διεύθυνση: Αμαρούσιον
Πηγή:Μοντέρνα αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Δημήτρης Φιλιππίδης , 2001 ; Αθήνα: Μέλισσα , σελ.28, 32
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Σχολεία