Διώροφες και τριώροφες παραλλαγές κατοικιών στου Φιλοπάππου

Υπάρχει εδώ αποδέσμευση από τους αυστηρούς κανονιστικούς όρους του νεοκλασικισμού. Η επιβολή του νεοκλασικισμού υπάρχει εδώ μόνο στην πρόσοψη ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία του σπιτιού μπορούν να συντεθούν με μεγαλύτερη ελευθερία....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: εντός της δεκαετίας του '20
Διεύθυνση: Φιλοπάππου, Μαυροβουνιώτου 9 έως 5
Έναρξη κατασκευής: Δεκαετία του 1920
Πηγή:Μοντέρνα αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Δημήτρης Φιλιππίδης , 2001 ; Αθήνα: Μέλισσα , σελ. 84-85
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες