Πολυκατοίκια στην λεωφόρο Αμαλίας

Υπάρχει μεγάλη φροντίδα στις αναλογίες των οριζόντιων λωρίδων του παραπέτου. Αυτό συμπληρώνεται με γυαλί που ορισμένες φορές γίνεται αντανακλαστικό "γυαλιά του ηλίου". Τα μπαλκόνια είναι συνεχείς λωρίδες και δεν διακόπτονται. Οι κατόψεις είναι λυμένες σωστά, απλά, ανθρώπινα χωρίς δυσανάλογους χώρους και κυκλοφοριακά λάθη. Η μεταβλητότητα των στοιχε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Ζένετος Τάκης
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Διεύθυνση: Αθήνα, Αμαλίας 34 και Δαιδάλου
Πηγή:Σύγχρονη Ελληνική Αρχιτεκτονική / Αντώνης Κ. Αντωνιάδης , 1979 ; Αθήνα: Κ.Καραγκούνης Ε.Π.Ε. , σελ. 84, 86
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Πολυκατοικίες