Νοσοκομείο Θώρακος Αθηνών

Εκείνο που έχει σημασία στο έργο αυτό του Δεσποτόπουλου, όπως και σε άλλα νοσοκομεία, είναι ότι αντιμετωπίζει την αρχιτεκτονική όχι μόνο από την αισθητική πλευρά αλλά και από όλες τις άλλες διαστάσεις της, όπως π.χ. την χωροψυχολογική, την τεχνολογική κ.λ.π. Ασχολείται με το θέμα της υγείας που την ονομάζει "υγεία για όλους τους κατοίκους". Συνεργά...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Παραλλαγή Τίτλου:Νοσοκομείο Σωτηρία
Αρχιτέκτονας: Δεσποτόπουλος Ιωάννης
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1934-1937
Διεύθυνση: Αθήνα, Μεσογείων 152
Έναρξη κατασκευής: 1934
Πηγή:Σύγχρονη Ελληνική Αρχιτεκτονική / Αντώνης Κ. Αντωνιάδης , 1979 ; Αθήνα: Κ.Καραγκούνης Ε.Π.Ε. , σελ.113-114
Δοκίμια για τη νέα ελληνική αρχιτεκτονική: Θεωρητικά - κριτικά - ιστορικά / / Ελένη Φεσσά - Εμμανουήλ. - , 2001 ; Αθήνα: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας , σελ. 44-45
Τεχνικά Χρονικά , 1 Μαρτ. 1940 ; έτ. Θ', τ. 17, τεύχ. 197 , σ. 173-185
Η Αθήνα στον 20ο αιώνα: 1900-1940: Αθήνα Ελληνική Πρωτεύουσα / Α. Δημόπουλος , 1985 ; Αθήνα: ΥΠΠΕ , σελ. 107
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Νοσοκομεία
Διαδίκτυο:Αξονομετρικό σχέδιο του Νοσοκομείου "Σωτηρία" - Ι. Δεσποτόπουλος - Αθήνα, 1932. Πηγή: Δοκίμια για τη νέα ελληνική αρχιτεκτονική: Θεωρητικά - κριτικά - ιστορικά/Ε.Φεσσά-Εμμανουήλ
Αποψη του Νοσοκομείου "Σωτηρία".Πηγή: Τεχνικά Χρονικά τεύχ.197, Μάρτιος 1940, σ. 173
Γενική άποψη του Νοσοκομείου Σωτηρία. Πηγή: Τεχνικά Χρονικά τεύχ.204, Ιούνιος 1940, σ.543
Νοτιανατολική όψη του Νοσοκομείου Σωτηρία. Πηγή: Τεχνικά Χρονικά τεύχ.204, Ιούνιος 1940, σ.544