Δεκαετία του '50. Κατοικία στο Νέο Ψυχικό

Εδώ συναντιέται το στοιχείο της γωνιακής κολόνας, στοιχείο χαρακτηριστικό της εποχής αυτής. Η αρχιτεκτονική αυτή είναι λιτή και χαρακτηρίζεται από απλούς γεωμετρικούς όγκους χωρίς υποψία αισθητικής αναζήτησης....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Χαν-Παπαδιάς Αμεδαίος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: Εντός της δεκαετίας του 1950
Διεύθυνση: Νέο Ψυχικό, Αμεδαίος Χαν-Παπαδιάς
Έναρξη κατασκευής: Δεκαετία του 1950
Πηγή:Μοντέρνα αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Δημήτρης Φιλιππίδης , 2001 ; Αθήνα: Μέλισσα , σελ.92
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες