Μποδοσάκειο Δημοτικό σχολείο Κολλεγίου Αθηνών

Το κτίριο αυτό δείχνει τη διάθεση του γραφείου να χρησιμοποιεί καννάβους και γενετικές μονάδες (λειτουργικές-κατασκευαστικές)για τη σύνθεση μεγάλης κλίμακας έργων. Όμως μέσα από την επανάληψη του πολυγωνικού αυτού στοιχείου δυσκολεύτηκε ο προσανατολισμός στο εσωτερικό του κτιρίου ιδιαίτερο εμπόδιο στους μαθητές των μικρότερων τάξεων. Τα τρία βασικά επίπεδα σ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Τομπάζης Αλέξανδρος, Χαλκιά-Πλαίνη Ε., Perkins, Will
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1974-1977
Διεύθυνση: Κάντζα
Έναρξη κατασκευής: 1977
Πηγή:Σύγχρονη Ελληνική Αρχιτεκτονική / Αντώνης Κ. Αντωνιάδης , 1979 ; Αθήνα: Κ.Καραγκούνης Ε.Π.Ε. , σελ. 134, 142
Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Ορέστης Δουμάνης , 1984 ; Αθήνα: Εκδόσεις "Αρχιτεκτονικών Θεμάτων" , σελ. 96
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Υλικά κατασκευής:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Σχολεία