Διπλοκατοικία στη Βούλα

Τα στοιχεία του φέροντα οργανισμού παραμένουν στις όψεις εμφανή και βαμμένα λευκά σε αντίθεση με τα έντονα χρώματα των τοιχοποιιών. Ο συνδυασμός τους κάνει τις όψεις ανάγλυφες, μία γεωμετρική "ζωγραφική" σύνθεση. Στο αποτέλεσμα αυτό συμβάλλουν και τα παράθυρα, που δεν είναι όλα επίπεδα, αλλα σχηματίζουν πρίσματα, όπως τα διαφανή και μπλε υαλότουβλα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Αντωνακάκη Σουζάνα, Στεφανοπούλου-Πλατανιώτη 0λγα
Φορέας Μελέτης / Κατασκευής: "εργαστήρι 66"
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη:1987-1988 / Κατσκευή:1989-1992
Διεύθυνση: Βούλα
Έναρξη κατασκευής: 1989
Πηγή:Αρχιτεκτονικό Έργο στην Ελλάδα. σ.1 / Δήμητρα Τσιώρα-Παπαϊωάννου , 1996 ; Θεσσαλονίκη: Κτίριο - Επιλογή στη Δόμηση Ε.Π.Ε. , σελ. 84-87
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Υλικά κατασκευής:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες