Μέγαρο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Αντιπροσωπευτικό δείγμα του αφαιρετικού, εκσυγχρονισμένου κλασσικισμού ο οποίος υπήρξε ο κυρίαρχος συρμός της επίσημης αρχιτεκτονικής στη δεκαετία του 50.

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Λάσκαρις Κίμων
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1950-1958
Διεύθυνση: Αθήνα, Ακαδημίας 40
Έναρξη κατασκευής: 1950
Πηγή:Κτίρια για δημόσια χρήση στη νεότερη Ελλάδα 1827-1992 / Eλένη Φέσσα-Εμμανουήλ , 1993 ; Αθήνα: Παπασωτηρίου , σελ. 21,61,62
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη: