Πολυκατοικίες του '30

Κύριο στοιχείο εδώ είναι το έρκερ που με άλλα στοιχεία μαζί προυπήρχε ενταγμένο στην εκλεκτίστικη αρχιτεκτονική του 1923. Ενώ τα μπαλκόνια και οι εξώστες είναι ανοικτά εκθετήρια προς τους δημόσιους χώρους τα έρκερ οδηγούν σε συνήθειες εποπτείας πιο διακριτικής και προφυλαγμένης. Τα έρκερ καταργήθηκαν μετά από σχετικά διαβήματα του Κώστα Μπίρη....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: Εντός της δεκαετίας του '30
Διεύθυνση: Αθήνα, Ομήρου 50
Έναρξη κατασκευής: Δεκαετία του 1930
Πηγή:Μοντέρνα αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Δημήτρης Φιλιππίδης , 2001 ; Αθήνα: Μέλισσα , σελ. 95-96
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Πολυκατοικίες