Ξενοδοχείο "Astir Palace"

Αρχιτεκτονική του υαλοπετάσματος (curtain wall). Αντίδραση στο δίλλημα που έθετε ο ελληνοκεντρισμός πριν το '60. Το κτίριο σήμερα στεγάζει κρατικές υπηρεσίες

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Βουρέκας Εμμανουήλ, Βικέλας Ιωάννης, Δεκαβάλλας Κωνσταντίνος, Μολφέσης Σπύρος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1977
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασ. Σοφίας και Πανεπιστημίου
Έναρξη κατασκευής: 1977
Πηγή:Μοντέρνα αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Δημήτρης Φιλιππίδης , 2001 ; Αθήνα: Μέλισσα , 31, 33
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη: