Τριπλοκατοικία

Σε αυτό το έργο του Τσαγρή μπορεί να διακρίνει κανείς μια στυλιστική σαφήνεια που είχε μεγάλη απήχηση στη μεσοαστική τάξη της πρωτεύουσας. Ο Τσαγρής διατήρησε σταθερή την αρχιτεκτονική του γλώσσα, την μεταβατική εκείνη στιγμή από τον κλασικισμό στο μοντερνισμό, εξ αιτίας της μοντερνίστικής του διάθεσης που ξεχώριζε για τη δυναμική τάση κατακορυφισμού, για τ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1923 περίπου
Διεύθυνση: Αθήνα, Παρασσίου
Έναρξη κατασκευής: 1923
Πηγή:Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα: Ελλάδα / Σ. Κονταράτος, Wilfried Wang , 2000 ; Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής , σελ. 24-25
Αρχιτεκτονικός ρυθμός: