Τριπλοκατοικία

Στο έργο του Τσαγρή μπορεί κανείς να διακρίνει μία στυλιστική σαφήνεια. Ο Τσαγρής διατήρησε σταθερή την αρχιτεκτονική του γλώσσα, που ξεχώριζε για την δυναμική τάση κατακορυφισμού, το έντονα προεξέχον γείσο στη στέψη, και τη γεωμετρική λιτότητα, στοιχεία της μοντερνίστικής του διάθεσης για την οποία έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στην Αθήνα και στην επαρχία...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Τσαγρής Βασίλειος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1923 περίπου
Διεύθυνση: Αθήνα, Παρασσίου
Έναρξη κατασκευής: 1923 περίπου
Πηγή:Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα: Ελλάδα / Σ. Κονταράτος, Wilfried Wang , 2000 ; Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής , σελ. 24-25
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Πολυκατοικίες