Κατοικία Οικονομίδη

Εδώ τα πρότυπα είναι αυτοχθόνια νησιώτικα και είναι εμφανής η πρόθεση κατασκευαστικής ειλικρίνειας και πρώτορασιοναλιστικής μορφολογίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Τζελέπης Π.
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1928-1929
Διεύθυνση: Ελληνικό
Έναρξη κατασκευής: 1928
Πηγή:Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα: Ελλάδα / Σ. Κονταράτος, Wilfried Wang , 2000 ; Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής , σελ. 30
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες