Μέγαρο Πάλλη

Εδώ, ενώ σε πολλά στοιχεία του οικοδομήματος έχει εφαρμοστεί η τεχνική του μπετόν αρμέ σε εξαιρετικά πρώϊμο χρόνο κάθε σπιθαμή της επιφάνειας των όψεων έχει εμπλουτισθεί με ετερόκλητα στοιχεία πλαστικής οργάνωσης, έτσι ώστε η σύνθεση να παγιδεύεται στον διακοσμητικό φόρτο ενός παρωχημένου ακαδημαϊσμού....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Μεταξάς Αναστάσιος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1920
Διεύθυνση: Αθήνα, Πλατεία Συντάγματος
Έναρξη κατασκευής: 1920
Πηγή:Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα: Ελλάδα / Σ. Κονταράτος, Wilfried Wang , 2000 ; Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής , σελ. 19
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Σχόλια:Εδώ, ενώ σε πολλά στοιχεία του οικοδομήματος έχει εφαρμοστεί η τεχνική του μπετόν αρμέ σε εξαιρετικά πρώϊμο χρόνο κάθε σπιθαμή της επιφάνειας των όψεων έχει εμπλουτισθεί με ετερόκλητα στοιχεία πλαστικής οργάνωσης, έτσι ώστε η σύνθεση να παγιδεύεται στον διακοσμητικό φόρτο ενός παρωχημένου ακαδημαϊσμού.