Κατοικία και εργαστήριο Φρόσως Ευθυμιάδη στα Πατήσια

Στα έργα του Πικιώνη διακρίνει κανείς έντονα τις ιδέες του. Πίστευε πως η ελληνική παράδοση αποτελεί την πνευματικότερη έκφανση της οικουμενικής παράδοσηςκαι μελετούσε με πάθος τα καλλιτεχνικά της επιτεύγματα, αναζητώντας τεκμήρια συνέχειας και ομορρυθμίας. Βασικό όμως κριτήριο για την επιλογή των προτύπων του ήταν η ενδόμυχη γεωμετρία του έργου. ʼλλοτε τον...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Πικιώνης Δημήτρης
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1949
Διεύθυνση: Πατήσια
Έναρξη κατασκευής: 1949
Πηγή:Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα: Ελλάδα / Σ. Κονταράτος, Wilfried Wang , 2000 ; Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής , σελ. 43-44
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες