Θέατρο στο Θησείο

Ποιητική και ταυτόχρονα γήϊνη είναι η αρχιτεκτονική του Χρήστου Παπούλια. Το θέατρο βρίσκεται σε ένα παλιό ξυλουργείο ένα μέτρο πάνω από την αρχαία πόλη. Η αρχιτεκτονική είναι σε άμεση οικοδομική και φυσική συνέχεια με τον τόπο και και με έναν εντελώς μοντέρνο λόγο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Παπούλιας Χρήστος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1995-1998
Διεύθυνση: Θησείο
Έναρξη κατασκευής: 1995
Πηγή:Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα: Ελλάδα / Σ. Κονταράτος, Wilfried Wang , 2000 ; Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής , σελ. 61-62
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Θέατρα