Μέγαρο Εφεσίου

Μορφολογικές επιρροές από τη βιεννέζικη σχολή του Otto Wagner.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κάτοψη με τον ελεύθερο κεντρικό χώρο, που επιτρέπει την διανομή της κυκλοφορίας με ορθολογικό τρόπο.

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Τσαγρής Βασίλειος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1925-1928
Διεύθυνση: Αθήνα, Σταδίου 28
Έναρξη κατασκευής: 1925
Πηγή:Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα: Ελλάδα / Σ. Κονταράτος, Wilfried Wang , 2000 ; Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής , σελ. 125
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Μέγαρα